Υπάρχουν BRCA1 και BRCA2 και ονομάζουται όγκο-κατασταλτικά γονίδια. Σταθεροποιούν το γενετικό υλικό του κυττάρου και αποτρέπουν την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των κυττάρων. Στις γυναίκες, έχουμε επιβλαβείς μεταλλάξεις του γονιδίου BRCA οι οποίες έχουν συνδεθεί τόσο με καρκίνο του μαστού οσο και των ωοθηκών σε νεαρή ηλικία.

 

 

mastos grafiko

 

 

ΨΗΛΑΦΗΣΗ - ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ - ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

 

Τι είναι καρκίνος;

 

Καρκίνος είναι άτυπος και ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός κυττάρων που εκτοπίζουν τους υγιείς ιστούς του σώματος, Μία από τις εξετάσεις που μπορεί να επισημάνει την ύπαρξη του ή να την αποκλείσει είναι η κυτταρολογική εξέταση, Ανάλογα με την εντόπιση του καρκίνου στο συγκεκριμένο όργανο, έχουμε και διάφορους καρκίνους όπως μαστού, μήτρας ωοθηκών κ.λπ