Στο πλαίσια του προγράμματος αυτού δίνεται η δυνατότητα στα ζευγάρια που υποβάλλονται σε διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης να συντηρήσουν το πλεόνασμα των εμβρύων τους προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν με επιτυχία σε μια επόμενη τους προσπάθεια.

 

PregnancyBirth Luxuriate Pregnantbelly w300

 

Για το διάστημα των επόμενων 3 ημερών (μετρώντας από την επόμενη της εμβρυομεταφοράς) συνιστούμε ανάπαυση στο σπίτι. Δεν απαιτείται ακινησία. Μπορείτε να κάνετε ντους σώματος, να μετακινήστε στο σπίτι, να κάθεστε σε καρέκλα και μπορείτε να ξαπλώσετε σε όποια-στάση επιθυμείτε. Αποφύγετε πολη ορθοστασία.

 

pregnancy test w300

 

Η μέθοδος της μικρογονιμοποίησης είναι μια σχετικά νέα μέθοδος υποβοηθούμενης αναπαραγωγής κατά την οποία η γονιμοποίηση του ωαρίου επιτυγχάνεται με την απευθείας εισαγωγή ενός σπερματοζωαρίου στο κυτταρόπλασμα του ωαρίου.

 

Η ενδεδειγμένη αποχή για την παρατήρηση ή επεξεργασία ενός σπέρματος είναι 2 ημέρες όχι πάνω από 3. Όταν οριστεί η ημερομηνία της ωοληψίας καλό είναι ο σύζυγος να λάβει υπόψη το τα ακόλουθα:

 

 

1. Λόγω της νάρκωσης που έχετε πάρει είναι καλό να αποφύγετε δραστηριότητες που απαιτούν μεγάλη συγκέντρωση προσοχής, και ειδικότερα την οδήγηση.

2. Να έχετε μαζί σας κάποιον συνοδό κατά τη διάρκεια της ημέρας, σε περίπτωση που αισθανθείτε κάποια αδιαθεσία.

 

Σήμερα, εχουμε στη διάθεση μας ενέσιμα  φαρμακα, τα οποία μπορεί η γυναίκα να τα εκτέλεσει μόνη της, υποδορίως.

Δείτε τις αναλυτικές οδηγίες χρησιμοποίησης πένας GONAL - PUREGON

 

Σήμερα, εχουμε στη διάθεση μας ενέσιμα  φαρμακα, τα οποία μπορεί η γυναίκα να τα εκτέλεσει μόνη της, υποδορίως.

Δείτε τις αναλυτικές οδηγίες χρησιμοποίησης ALTERMON - MERIONAL - MENOPUR