Εργαστηριακός έλεγχος

Οι γενικές και ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης περιλαμβάνουν: