Πώς θα δηλώσω το παιδί μου

Πώς θα δηλώσω το παιδί μου

Η δήλωση της γέννησης του παιδιού σας είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση της γεννησης στο ληξειαρχείο της περιοχής στην οποία βρίσκεται η κλινική στην οποία πραγματοποιήθηκε η γέννηση.

Η δήλωση γέννησης συμπληρώνεται στην υποδοχή επιτόκων της κλινικής, υποχρεωτικά με την παρουσία ενός εκ των δύο γονέων.