Ψυχοπροφυλακτική μέθοδος - μαθήματα ανώδινου τοκετού

Η γέννηση ενός παιδιού είναι αναμφίβολα ένας σημαντικός σταθμός για την ζωή της κάθε μητέρας και αφετηρία πολλών σημαντικών αλλαγών και νέων συνηθειών στην ζωή του κάθε νέου ζευγαριού. Βέβαια κάθε γυναίκα ζει την εγκυμοσύνη της με έναν τρόπο εντελώς προσωπικό, ανάλογα με την μόρφωση που έχει λάβει, το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζει, τις εμπειρίες που έχει βιώσει, την κατάσταση της υγείας της, το βαθμό της ευσυγκινησίας, τα χαρακτηριστικά της σχέσης που την συνδέει με τον πατέρα του παιδιού της.