Ωράριο λειτουργίας ιατρείου

Ημέρα Ωράριο
Δευτέρα ... 17:00 - 21:00
Τρίτη ... 10.00 - 13.00 – μόνο συνταγογραφηση ,εκδοση παραπεμπτικών και έλεγχο αποτελεσμάτων.
… 17:00 - 21:00
Τετάρτη ... 17:00 - 21:00
Πέμπτη ... 17:00 - 21:00
Παρασκευή ... 10:00 - 13:00 – μόνο συνταγογραφηση ,εκδοση παραπεμπτικών και έλεγχο αποτελεσμάτων.
… 17.00 - 19.00 – μόνο συνταγογραφηση ,εκδοση παραπεμπτικών και έλεγχο αποτελεσμάτων.