Αναπαραγωγή - φωτο-περιήγηση

Ανατομία των έσω γεννητικών οργάνων

Ανατομία των έσω γεννητικών οργάνων
Άξονας υποθαλάμου - υποφύσεως - γονάδων

Άξονας υποθαλάμου - υποφύσεως - γονάδων

H λειτουργια των γυναικειων γεννητικων οργανων εξαρταται απο το νευροενδοκρινικο αξονα, που περιλαμβανει τον υποθαλαμο, το προσθιο τμημα της υποφυσης και την ωοθηκη. το πυλαιο αγγειακο συστημα μεταφερει τους υποθαλαμικους παραγοντες στην υποφυση, οπου τα αγγεια και οι αδενικοι' ιστοι διαδραματιζουν ρολο στο ενδοκρινες και το παρακρινες συστημα, που ελεγχει και ανατροφοδοτει τον προαναφερθεντα αξονα.

Οωθηκηκός κύκλος

Οωθηκηκός κύκλος

Κατά τη διάρκεια κάθε κύκλου, οι ωοθήκες, όπως και το σύνολο του γυναικείου γεννητικού συστήματος, υπόκεινται σε μεταβολές, οι οποίες ρυθμίζονται από την έκκριση ορμονών από την υπόφυση. Τα πρωτογενή ωοθυλάκια αναπτύσσονται και τελικά απελευθερώνουν τον γαμέτη, ο οποίος είχε αναπτυχθεί στο εσωτερικό τους, που ακολούθως μεταναστεύει στις σάλπιγγες για να γονιμοποιηθεί.

Το Ωάριο

Το Ωάριο

0 θηλυκός γαμέτης, που καλείται επίοης ωάριο ή ωοκύπαρο, αντιπροσωπεύεται από ένα γεννητικό κύπαρο, στη δεύτερη μειωτική διαίρεση.

Μεταξύ αυτού του κυπάρου και των ωοθυλακικών κυπάρων, τα οποία σχηματίζουν τον ακτινωτό στέφανο, υπάρχει εναπόθεση γλυκοπρωτεϊνικού υλικού, η οποία σχηματίζει τη διαφανή ζώνη. 0 φλοιός του ωαρίου περιλαμβάνει επίσης ορισμένα κυστίδια, που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αναστολή της πολυσπερμίας.

Μετά τη γονιμοποίηση

Μετά τη γονιμοποίηση

Είκοσι τέσσερις ώρες μετά τη γονιμοποίηση, το ανθρώπινο ζυγωτό υφίσταται την πρώτη διαίρεση. Κατά τη διάρκεια της φάσης των δύο κυττάρων - όταν ακόμα περιβάλλεται από τη διαφανή ζώνη- το ανθρώπινο έμβρυο γίνεται πολυκυτταρικό για πρώτη φορά, και αρχίζει η διαδικασία της διαίρεσης.

5 3 w330

Κατά την πρώτη εβδομάδα της κύησης, το ζυγωτό υπόκειται σε διαδοχικές διαιρέσεις, χωρίς καμία σημαντική αύξηση του μεγέθους του. Με τον τρόπο αυτόν, επανακαθορίζεται η σχέση πυρήνα - κυτταροπλάσματος, ο αριθμός των κυττάρων αυξάνεται, και είναι δυνατές οι αλληλεπιδράσεις που οδηγούν σε διαφορετικά κυτταρικά επίπεδα.

Σχηματισμός βλαστοκύστης

Ωοληψία

Ωοληψία

Τα ωάρια - το ουσιώδες συστατικό σε οποιαδήποτε διαδικασία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής - συλλέγονται με μέσα ελεγχόμενης ωοθηκικής διεγέρσεως, με παρακολούθηση της ανάπτυξης των ωοθυλακίων. Η διέγερση επιτυγχάνεται με γοναδοτροπίνη, η οποία επιτρέπει τη συλλογή ενός ικανού αριθμού ώριμων ωαρίων για τα ακόλουθα βήματα.

Παραπομπές:
1. Αναρρόφηση ωοκυπάρων μετά από ελεγχόμενη με γοναδοτροπίνη διέγερση.
2. Αναρρόφηση ωοθυλακίων με βελόνη αναρρόφησης.
3. Υπερηχογράφημα για την καθοδήγηση του σύρματος - οδηγού

Ενδοκυτταροπλασματική έγχυση σπερματοζωαρίου

Ενδοκυτταροπλασματική έγχυση σπερματοζωαρίου

Η τεχνική αυτή αφορά στην επιλογή και την απ' ευθείας ένεση ενός μεμονωμένου σπερματοζωαρίου στο ωοκύτταρο, η οποία επιτρέπει στους άνδρες με σοβαρή ολιγοσπερμία να καταστούν βιολογικοί γονείς.

Εφαρμόζεται επίσης σε περιπτώσεις αζωοσπερμίας, μέσω βιοψίας των όρχεων και αναρρόφησης υλικού από την επιδιδυμίδα. Στο παρελθόν, για τις περιπτώσεις αυτές απαιτούνταν σπέρμα από δότη.

7 2 w330
7 4 w580
7 1 w330

dr-najdecki logo

+30 2310 707030

Καραολή & Δημητρίου 96
Εύοσμος, 56224, Θεσσαλονίκη

docnajdecki@gmail.com