Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή

Η αναπαραγωγή είναι η βιολογική διαδικασία με την οποία παράγεται κάθε νέος οργανισμός. Από μόνη της η αναπαραγωγή αποτελεί ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό της ζωής. Οι μέθοδοι αναπαραγωγής μπορούν να ομαδοποιηθούν στη σεξουαλική που είναι και η ανθρώπινη, και στην ασεξουαλική αναπαραγωγή όπως αυτή των φυτών και των μικροοργανισμών.