Προεμφυτευτική γεννετική διάγνωση (PGD)

Προεμφυτευτική γεννετική διάγνωση (PGD)

Τα τελευταία χρόνια μια νέα προσέγγιση για την προγεννητική διάγνωση έχει αναπτυχθεί για τα ζευγάρια που γνωρίζουν ότι υπάρχει κίνδυνος τα παιδιά τους να γεννηθούν με κληρονομούμενη νόσο.

Η τεχνική βασίζεται στην εξέταση γενετικού υλικού από το έμβρυο κατά την πρώτη εβδομάδα της ανάπτυξης του.

Οι κυριότερες ενδείξεις για προεμφυτευτική διάγνωση είναι:

  • Χρωματοσωμιακές ανωμαλίες
  • Μονογονιδιακές αντιμεταθέσεις
  • Αυτοσωμικά νοσήματα που κληρονομούνται με κυρίαρχο ή υπολειπόμενο χαρακτήρα
  • Φυλοσύνδετα νοσήματα