Εργαστηριακός έλεγχος

Οι γενικές και ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης περιλαμβάνουν:

 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΣΑΚΧΑΡΟ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
 • Fe
 • Ca
 • HbsAg
 • Anti—HCV
 • HIV
 • ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • Rh
 • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ Hb
 • TEΣΤ ΔΡΕΠΑΝΩΣΕΩΣ
 • ΕΡΥΘΡΑ –IGM
 • ΕΡΥΘΡΑ—IGG
 • TOXO – IGM
 • TOXO—IGG
 • ΕΜΜ.COOMBS