Πως θα δηλώσω το παιδί μου

Πώς θα δηλώσω το παιδί μου

Πώς θα δηλώσω το παιδί μου

Η δήλωση της γέννησης του παιδιού σας είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση της γεννησης στο ληξειαρχείο της περιοχής στην οποία βρίσκεται η κλινική στην οποία πραγματοποιήθηκε η γέννηση.

Η δήλωση γέννησης συμπληρώνεται στην υποδοχή επιτόκων της κλινικής, υποχρεωτικά με την παρουσία ενός εκ των δύο γονέων.

Χρειάζονται τα εξής δικαιολογητικά

  1. Τα δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο γονέων.
  2. Ληξιαρχική πράξη γάμου
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο ή την Κοινότητα στην οποία έχετε ανοίξει Οικογενειακή Μερίδα, το οποίο να έχει εκδοθεί το αργότερο πρίν από 6 μήνες. Εάν υπάρχει ενδεικτική εγγραφή του ενός εκ των δύο συζύγων, χρειάζεται πιστοποιητικό και από τους δύο Δήμους.
  4. Πράξη Προσδιορισμού Επωνύμου τέκνου. (Ισχύει για γάμους που πραγματοποιήθηκαν μετά το 1983)

Προσοχή, πρέπει να προσκομίσετε τα πρωτότυπα έγγραφα και όχι φωτοαντίγραφα.

Η παραλαβή της Δήλωσης Γεννήσεων γίνεται από την κεντρική υποδοχή της κλινικής.

Τη Δήλωση Γεννήσεων και τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, πρέπει να παραδώσετε εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία γέννησης του παιδιού σας, στο τοπικό Ληξιαρχείο, ωστε να εκδοθεί η Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού σας.

dr-najdecki logo

+30 2310 707030

Καραολή & Δημητρίου 96
Εύοσμος, 56224, Θεσσαλονίκη

docnajdecki@gmail.com