Δανεισμός μήτρας

Δανεισμός μήτρας

Όταν είναι αδύνατη η κυοφορία λόγω απουσίας μήτρας, ανατομικών διαμαρτιώντης μήτρας, ή κάποιας σοβαρής πάθησης (π.χ. καρκίνος), τότε υπάρχει δυνατότητα, με την μέθοδο της εξωσωματικής γονιμοποίησης και μεταφοράς των εμβρύων από τους βιολογικούς γονείς στη μήτρα μιας άλλης γυναίκας (δανεισμός μήτρας).