Σύγχρονες προσεγγίσεις

DZIECKO1 w320

Κρυοσυντήρηση Ωαρίων και Εμβρύων

Η κατάψυξη εμβρύου ενδείκνυται σε κύκλους όπου έχουμε περισσότερα από 4 έμβρυα, σε ασθενείς που δεν είναι δυνατή η εμβρυομεταφορά σε αυτόν τον κύκλο και τέλος σε ασθενείς που πρέπει να γίνει προεμφυτευτική διάγνωση.

Τα ζευγάρια που επιθυμούν κατάψυξη των εμβρύων, πρέπει να ενημερωθούν λεπτομερώς για τις δυνατότητες αυτής της μεθόδου.

Η κατάψυξη πρέπει να γίνεται όταν το γονιμοποιημένο ωάριο βρίσκεται σε οποιαδήποτε φάση μεταξύ του σταδίου των δύο προπυρήνων και της βλαστοκύστης. Τα έμβρυα τοποθετούνται σε ειδικά καλλιεργητικά υγρά και η κατάψυξη γίνεται με βαθμιαία ελάττωση της θερμοκρασίας μέχρι τους -196°C

Η απόψυξη των εμβρύων γίνεται με την απομάκρυνση τους από το υγρό άζωτο σε θερμοκρασία δωματίου. Η κρυοσυντήρηση των ωαρίων βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο.