Δωρεά εμβρύων ή ωαρίων

Δωρεά εμβρύων ή ωαρίων

Η δωρεά ωαρίων ή εμβρύων ενδείκνυται σε περιπτώσεις γυναικών που παρουσιάζουν:

  • Πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια
  • Ωοθηκική δυσγενεσία όπως το σύνδρομοTurner
  • Ωοθηκεκτομή
  • Ωοθηκική ανεπάρκεια μετά από χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία
  • Αποτυχημένες προσπάθειες ΙΝ/Ρ λόγω κακής ποιότητας ωαρίων
  • Κλιμακτήριος