Εξωσωματική γονιμοποίηση

Στην εξωσωματική γονιμοποίηση, λαμβάνουν χώρα 4 βασικά στάδια:

  • Διέγερση ωοθηκών
  • Συλλογή ωαρίων
  • In Vitro γονιμοποίηση
  • Μεταφορά εμβρύων ή γαμετών

H διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης διαρκεί απο 10 μέχρι 25 ημέρες ανάλογα με το πρωτόκoλο που θα επιλέξει ο ιατρός.

Για να πάρουμε περισσότερα ωάρια από τις ωοθήκες γίνεται ωρίμανση των ωοθυλακίων με διεγερτικά φάρμακα. Διαθέτουμε φάρμακα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την ίδια τη γυναίκα υποδορίως, καθημερινά η μόνο μία φορά την εβδομάδα.

Η διαδικασία της ωοληψίας, διαρκεί περίπου δέκα λεπτά, και εξαρτάται απο τον αριθμό ωοθυλακίων. Στο εμβρυολογικό εργαστήριο τα ώριμα ωάρια γονιμοποιούνται και τα έμβρυα μεταφέρονται στην μητρική κοιλότητα απο την 2η μέχρι και την 5η ημέρα μετά την γονιμοποίηση με διαδικασία εμβρυομεταφοράς. Η διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης σε κανένα στάδιο δεν είναι επώδυνη.